Nyheter

Teracom

Södertörns Växtinredning tog över skötseln av Teracoms växter i Januari 2014.
Det började för 3 år sedan med utomhusterrasserna i huset och idag har vi förtroendet att sköta växterna ute och inne i Stadshagen samt i Kaknästornet.