Nyheter

Reportage om Södertörns Växtinredning

Vi gläds åt ett reportage om Södertörns Växtinredning i tidningen Affärsplats Solna!
Där skriver de att alla mår bra av grönska på arbetsplatsen. Och visst är det så!